«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

   

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.( ممتحنه/4)

پروردگارا! ما بر تو توكّل كرديم و به سوى تو بازگشتيم‏، و همه فرجامها بسوى تو است‏ .