«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»


وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

و شما اراده نمي كنيد مگر اينكه خداوند
-پروردگار جهانيان- اراده كند و بخواهد
سوره التكوير آيه29