«اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

آيا نميدانستند كه خداوند، اسرار و سخنان درگوشى آنها را مي‏داند؛
و خداوند داناى همه غيبها (و امور پنهانى) است؟

سورة التوبة آيه 78