« اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال »
صفحه اصلی  »  اخبار و اطلاعیه ها  

پرسش هاي متداول <
۱۳۹۲ / ۳ / ۲۱

س . فعاليت اصلي كانون چيست ؟


پ . فرهنگي ، هنري ، آموزشي .


س . كانون داراي چند مركز در كل كشور است ؟


ج . كانون داراي بيش از نهصد شعبه در كل كشور است .